ยินดีต้อนรับ..

 
 
กรุณาบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนการเข้าสู่ระบบ
 
เลขที่บัตรประชาชน
วันเดือนปีเกิด (เช่น 01/12/2550)
 
 

เนื่องจากข้อมูลในระบบสารสนเทศของท่านไม่สมบูรณ์ จึงขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ดังนี้

  • กรอกเลขบัตรประชาชน
  • กรอกวันเดือนปีเกิด แล้วคลิกปุ่ม<ตกลง>
  • กรอกชื่อโรงเรียนที่คุณเรียนภาษาอังกฤษครั้งแรก (จำให้ได้เพราะต้องใช้ในการเปลี่ยน password ครั้งต่อไป)
  • กรอกรหัสผ่านใหม่ แล้วคลิกปุ่ม<ตกลง>
  • เรียบร้อยครับ


ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับระบบต่อไปนี้ โปรดติดต่อสอบถามดังนี้

  • ระบบงานลงทะเบียน โปรดติดต่อสอบถามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยตรงที่งานทะเบียนประจำวิทยาเขต
  • ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขภายในวิทยาเขตสงขลา 4303, 4204, 4201