เข้าสู่ระบบ

 
 
เลขที่บัตรประชาชน
วันเดือนปีเกิด (เช่น 01/12/2550)
 
 
หมายเหตุ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับระบบต่อไปนี้ โปรดติดต่อสอบถามดังนี้

  • ระบบงานลงทะเบียน โปรดติดต่อสอบถามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยตรงที่งานทะเบียนประจำวิทยาเขต
  • ระบบบัญชี 3 มิติ ติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โทร 617191